Novinky

Podmínky soutěže D.P.V.

Pořadatel a organizátor soutěže: D.P.V., s.r.o.
(Myslibořice), IČO 26246635

 1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:
  Soutěž je realizována v termínu 30. 11. 2021 – 7. 12. 2021 do 13:00 na území České republiky.

 2. PODMÍNKY ÚČASTI:
  Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.
  Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora,
  všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké
  dle § 22 občanského zákoníku.
  Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území
  České republiky. Účastník soutěže musí mít vytvořen svůj profil na
  Facebooku a být fanouškem na sociální síti Facebook.com na
  stránce https://www.facebook.com/dpvmatrace/
  3. PRAVIDLA SOUTĚŽE:
  Podmínkou účasti v soutěži je zodpovězení otázky „Jaké dvě pěny jsou použity v matraci BLUE MEDICO VISCO?“ a být fanouškem dané facebookové
  stránky. Odpověď musí soutěžící napsat do komentáře pod soutěžním
  statusem. Organizátor soutěže náhodně vybere 1 výherce, který správně
  zodpověděl soutěžní otázku a zapsal ji do komentáře pod soutěžním
  statusem.

 3. VÝHRY V SOUTĚŽI:
  Výherce získá v této soutěži matraci BLUE MEDIC VISCO – v hodnotě
  8 680 Kč - https://www.matrace-reseto.cz/antibakterialni-matrace/matrace-blue-medic-visco/, dále jen „Výhra“.

Výherce soutěže bude oznámen na facebookové stránce
https://www.facebook.com/dpvmatrace/ nejpozději 5 dnů od ukončení
soutěže. Výherce bude o výhře vyrozuměn pod soutěžním statusem.
Výherce bude vyzván k zaslání e-mailové a korespondenční adresy do
zpráv facebookové stránky nejpozději do 5 dnů od vyhlášení výherce. V
případě, že výherce nezašle svoji e-mailovou a korespondenční adresu do
tohoto termínu, ztrácí nárok na výhru.

Výhra bude odeslána
výherci nejpozději do 20 dní od vyhlášení výherců a následném obdržení
poštovní adresy pro doručení výhry.
Výherce je povinen zaslat fotografii s převzatou Výhrou, čímž zároveň
souhlasí s publikací dané fotografie na našich facebookových stránkách.
Výhra z této soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné soutěžící.


 1. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Zapojením se do soutěže na internetové adrese
  https://www.facebook.com/dpvmatrace/ účastník soutěže dobrovolně dává
  svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo
  konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím
  pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích Pravidel a
  to s účinností ode dne uveřejnění na
  stránkách https://www.facebook.com/dpvmatrace/. Účastí v této Soutěži
  dává každý Soutěžící Pořadateli a Organizátorovi souhlas ke zpracování
  poskytnutých osobních údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v
  průběhu a po skončení Soutěže, souhlas s užitím těchto údajů ve
  sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele či
  Organizátora, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za
  účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.
  Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli či Organizátorovi osobní údaje, má
  právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona
  číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro
  ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel
  či Organizátor porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného
  zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím
  poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto
  poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném
  znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem
  předepsané formě.
  Vzhledem ke skutečnosti, že součástí Soutěže jsou nebo mohou být
  autorská díla Soutěžících, uděluje také tímto každý Soutěžící (resp.
  účastník Soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a
  násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla
  nebo jeho částí Pořadatelem či organizátorem pro marketingové účely
  spojené s touto Soutěží a s propagací jeho výrobků a/nebo obchodní účely
  s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem.
  Dále Soutěžící zapojením do Soutěže bere na vědomí a závazně
  prohlašuje, že autorské dílo v podobě komentáře, který vytvoří a předá do Soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob s tímto dílem
  spojených souhlas s užitím v rámci této Soutěže a dle těchto pravidel.
  Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena
  jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním
  příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního
  příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní
  náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob,
  zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním
  příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.

 2. DALŠÍ PRAVIDLA
  V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem či
  Organizátorem řídí právním řádem České republiky.
  Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž
  soutěžního chování jsou patrné známky podvodného chování nebo jiných
  praktik, které poukazují na zneužívání soutěže.
  Účast v Soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje
  svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel
  Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení
  takového Soutěžícího ze Soutěže.
  Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání
  Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na našem webu
  https://www.matrace-reseto.cz/nase-novinky/podminky-souteze/. Tato soutěž není nikterak
  sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook a se
  společností Facebook nijak nesouvisí. Účastník je srozuměn s tím, že
  poskytuje své informace Organizátorovi a Pořadateli soutěže a nikoliv
  společnosti Facebook.
  V Třebíči dne 30. 11. 2021

 

www.yashica-digital.czKomplexní online marketing

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení